Informatie Vereniging

De Vereniging Kennemer IJsbaan (VKIJ) is een schaatsvereniging in Castricum en is opgericht op 11 februari 1933 en heeft daarmee ruim 85 jaar historie. Daarnaast heeft de vereniging de beschikking over een fraaie natuurijsbaan op een unieke locatie in de duinen van Castricum/ Bakkum. Bij natuurijs kan men er terecht voor diverse takken van ijssport zoals jeugd-, wedstrijd- en recreatief schaatsen. Buiten natuurijsperioden worden deze activiteiten gehouden op kunstijsbaan de Meent in Alkmaar. Buiten en in het winterseizoen biedt de vereniging o.a. ook recreatieve loop- en fietstraining ter verbetering van de conditie voor een brede doelgroep.

Het gehele jaar vinden bij de vereniging activiteiten plaats in diverse takken van de schaatssport, zoals in de winterperiode:

  • de recreatieve schaatsers (jong en oud zonder deelname aan wedstrijden)
  • de wedstrijdschaatsers (met deelname aan wedstrijden)
  • de jeugdschaatsers ( voor behalen van het jeugdschaats diploma)

Op deze website staat uitgebreid beschreven wat de bovengenoemde activiteiten inhouden.
Tevens organiseert de VKIJ verschillende evenementen bij natuurijs zoals kortebaan wedstrijden, clinics, disco, activiteiten voor scholen.

Doel en Visie:

Mensen beter te leren schaatsen en/of op een plezierige manier kennis te laten maken met de schaatssport. De vereniging richt zich op zowel langebaan schaatsen (wedstrijdvorm) als recreatieschaatsen (toerschaatsers). Dit ongeacht de leeftijd. Voor wedstrijden is ijsbaan de Meent in Alkmaar onze gebruikelijke locatie.

Jong en oud zoveel mogelijk te verbinden op een gezellige en betrokken manier. We willen voorkomen dat er een ‘gat’ ontstaat tussen jong en oud en de club qua ledenaantal gezond houden.

Winter en zomertrainingen onder leiding van deskundige trainers aan te bieden ter verbetering van de fysieke conditie. Trainingen bestaan uit o.a. hardloop-, inline-skate-, natuurijs- en MTB activiteiten. Het clubgebouw is hierbij standaard de uitvalbasis.

De natuurijsbaan aan de Zeeweg te exploiteren en in de winter open te kunnen stellen voor eigen leden en publiek in de gemeente Castricum. Deze unieke locatie willen we behouden voor de toekomst. Inbreng van donateurs en vrijwilligers zijn hierbij de basis.


Donateurs bij de vereniging zijn inmiddels ‘vrienden’ van de vereniging geworden. Het bestuur doet inspanningen de donatie niet alleen een financiële bijdrage te laten zijn, maar zoekt mogelijkheden zodat men voor het gedoneerde bedrag werkelijk iets tastbaars terug ziet of op een of andere manier de donatie meerwaarde heeft ook wanneer er geen echte winters zijn om de baan open te kunnen stellen.

image23 image23 image23
Op 18 januari 2009 mocht de vereniging een Koninklijke waardering ontvangen van de burgemeester Aaltje Emmens-Knol.
Deze Koninklijke Erepenning werd overhandigd bij het 75 jarige bestaan van de vereniging aan de toenmalige voorzitter Ronald Snijders.